Pilgrimsvandring

Stora Neden runt söndag 3 oktober

Vi inleder med högmässa i Nösslinge kyrka 11:00 där himledalskören medverkar. Efter lunch på medhavd matsäck börjar vi den ca 15 km långa vandringen runt sjön. 

Tema: Pildrims Walk för future

Medtag matsäck och kläder efter väder. 

Ingen anmälan. Vid frågor konktakta Johannes Ivarsson 0340-664082 

johannes.ivarsson@svenskakyrkan.se