KOLLEKT 1/5

1/5 Rikskollekt SALT - Barn och unga i EFS ½ Svenska kyrkans unga ½