Eckhard och Iris med flera packar skänkta kläder som körs till Estland
Foto: Lea Ekström

Klädinsamling till Estland

Grimetons prästgårdskällare måndag 30 mars 16.00 - 20.00 och tisdag 31 mars 16.00 - 20.00

Ingången till prästgårdens källare finns runt vänstra hörnet ner för rampen.

Välkommen att lämna kläder, skor, textil och leksaker till Estland. Tänk på att de ska vara hela och rena.

Vill du lämna någon annan tid ring Iris Lundahl 0701-458345.

Hjälpen går bland annat till en skola, ett äldreboende och enskilda i byn Kauksi i Estland. Himledalens församling har haft kontakt med och hjälpt våra vänner där i över 20 år

Skänk gärna en slant till överfarten. Vid swish skriv "Estland".

Arbetskretsen tackar varmt för ditt bidrag