Foto: Li Almgren

Festgudstjänst i Gödestads kyrka

12 september 2021 kl.11.00

Vi firar att renoveringen av Gödestad kyrka, invändigt och utvändigt är färdig. Kom och gläds tillsammans i den vackra kyrkan.

Medverkar gör trumpetaren Magnus Johansson, kantor Marina Bengtsson och Mats Börjesson

 

Präst: Heléne Enarsson

 

Kristin Balksten som är expert på kalkputs, berättar om arbetet i Gödestad kyrka

 Bertil Persson, ordförande i Himledalens fastighetsutskott är på plats.

Nu är ett stort projekt klart med arbete som involverat många goda krafter. Tack alla för era insatser!   

VÄLKOMMEN!