Foto: Magnus Aronson

Helgens gudstjänster 9 oktober

Tacksägelsedagen - Tema: Lovsång

10.00 Högmässa

Gödestads kyrka

Ingegerd Nilsson spelar dragspel och bas

Himledalskören och Juniorkören sjunger

Präst: Johannes Ivarsson

Kantor: Marina Bengtsson

 

18.00 Skördegudstjänst

Skällinge kyrka

Sång med Sandra Jansson och Jennie Larsson från Valinge

Kyrkan smyckad med skördealster

Präst: Heléne Enarsson

Kantor: Marina Bengtsson