Gudstjänstgrupp

Vill du vara med och skapa en gudstjänst för alla?

Ibland har vi s.k. storhögmässa med små som stora.

Den brukar förberedas av en musikgrupp en förbönsgrupp och en barnverksamhetsgrupp.
Är du intresserad kontakta Andreas