Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Diakon/församlingspedagog, 100 %

Är du en "diakonal pedagog” eller en ”pedagogisk diakon”?

Vi söker dig som vill arbeta utåtriktat bland församlingsborna i Himledalen. Då vi söker brett nämner vi vissa egenskaper som är viktiga oavsett om du är diakon eller församlingspedagog. Det är en bredd i kompetensen som vi söker en diakonal pedagog eller en pedagogisk diakon.

I Himledalens församling arbetar präst, kantor, diakon/pedagog många gånger tillsammans men förmåga att arbeta självständigt är viktigt. Totalt arbetar 13 personer här, varav hälften är vaktmästare. Vi arbetar nära varandra och tillsammans skapar vi engagemang och delaktighet

Vi vill att du

  • Är en person som har lätt att möta människor, trygg i dig själv och i din kristna tro.

  • Planerar och driver det pedagogiska och diakonala arbetet med framtidsblick.

  • Administrerar och samordnar de ideella verksamheterna samt stöttar och vägleder ledare i de grupperna. (Det är grupper från ”Vuxen-Barn” till besöksgrupp riktad mot äldreboendet samt den populära sopplunchen under terminerna.)

  • Vidareutvecklar och upprätthåller kontakt med kommun och närmiljö (vård, skola omsorg)

  • Deltar och planerar de olika skolprogram församlingen genomför i våra olika kyrkor under året

  • Administrerar församlingens sociala medier samt sköter annonsering för predikoturer och formger enkla trycksaker.

  • Arbetar tillsammans med präst i konfirmandgrupp

  • Tjänstgör regelbundet i gudstjänster då barn och /eller ungdomar finns med

  • Samtalsstöd (själavård och sorgbearbetning)

Kvalifikationer

Du är vigd diakon, alternativt har erfarenhet att arbeta som diakoniassistent.

Du är utbildad församlingspedagog, förskollärare eller lärare, alternativt har du annan pedagogisk utbildning och kompetens som arbetsgivare bedömer likvärdig.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Tjänsten kräver B-körkort samt tillgång till egen bil

Ansökan

Din ansökan med personligt brev och CV vill vi ha via e-post till: himledalen.forsamling@svenskakyrkan.se 

Sista dag för ansökan är den 15 augusti 2022. Observera att urval kommer att göras löpande under ansökningstiden.

Kontakt

Välkommen att kontakta kyrkoherde Heléne Enarsson - helene.enarsson@svenskakyrkan.se eller tel: 0340-66 40 81

Fackliga kontaktpersoner är
Ammi Jonsson KyrkA   ammi.jonsson@kyrka.se 
Jan Grundström VISION    jan.grundstrom@fv.vision.se 
Madelene Eriksson Lärarförbundet    madelene.eriksson@varberg.se 

Himledalens församling – en vacker del av Halland, med sex fina kyrkor och tre församlingshem. Församlingen ligger en mil inåt landet från Varberg och har cirka 3000 medlemmar