Foto: Kristina Strand Larsson

Språkcafé

Välkommen till en mötesplats över språk och kulturgränser!

Välkommen till en mångkulturell mötesplats där vi får möjlighet att mötas, umgås och samtala tillsammans över språk och kulturgränser.

Just nu är Språkcaféerna inställda

Vill du hjälpa till? Vi behöver vara fler som hjälper till med olika saker.
Hör av dig till

Anna Löfgren Samuelsson, diakon
0513-201 28
anna.lofgren@svenskakyrkan.se