Samtal

Vi finns för dig!

Samtal

Vill Du prata med någon?
Blir det långsamt och ensamt att sitta hemma?
Dra dig inte för att ringa oss!
Vi erbjuder samtalstöd och krissamtal under tystnadsplikt.

Diakon: Anna Löfgren 0513-201 28
Kyrkoherde: Harry Hultén 0513-201 02
Präst: Ulla Johansson 0513-201 12
Präst: Lisa Antonsson 0513-201 11
Präst: Tommy Vallenros 0513-201 48