Samtal

Vi finns för dig!

Samtal

Vill Du prata med någon?
Blir det långsamt och ensamt att sitta hemma? Dra dig inte för att ringa oss!
Vi erbjuder samtalstöd och krissamtal under tystnadsplikt.

Diakon Anna Löfgren 0513-201 28