Foto: Åsa Westerstad

Vi har den stora glädjen att hälsa

Kyrkoherde Margareta Mattsson Jerrestrand välkommen till sin nya tjänst i Herrljungabygdens församling måndag 2 januari 2023

Hon har arbetat i Herrljungabygden förut och känner till området väl.

Kyrkoherde Margareta Mattsson Jerrestrand kommer från sin nuvarande tjänst 
i Starrkärr-Kilanda församling som hon slutar 1 januari.