Kör och Musik

Här kan du läsa mer om musik i kyrkan och vår körverksamhet.

Musiken i Herrljungabygdens församling är en viktig del av gudstjänstlivet. Det finns flera körer runt om i församlingen där det finns möjlighet att sjunga tillsammans med andra.

Välkommen att lyssna och sjunga med våra kantorer! Klicka på sångerna

Änglamark
Pärleporten
Gud i naturen

Vi hälsar alla medlemmar välkomna till våra vuxenkörer! 

Eggvenakören

Tis: 19.00-21.00
Plats: Eggvena equmeniakyrka
Ledare: Peter Bengtsson, organist/samordnare kör och musik
0513-201 14 eller peter.bengtsson@svenskakyrkan.se

Gäsenekören

Ons: 19.00-20.30  
Plats: Kyrkans hus Annelund
Ledare: Inger Wikberg, kantor
0513-201 25 eller inger.wikberg@svenskakyrkan.se

Herrljunga kyrkokör

Tors: 19.00-21.00  
Plats: Kyrkans hus Herrljunga
Ledare: Anna-Lena Andersson, kantor
0512-201 13 eller anna-lena.m.andersson@svenskakyrkan.se

Projektkören

Plats: Kyrkans hus, Annelund
Ledare: Anna-Lena Andersson, kantor
0512-201 13 eller anna-lena.m.andersson@svenskakyrkan.se

PRO-kören Sångveteranerna

Tis: kl. 14.00-15.30
Plats: Kyrkans hus Herrljunga
Ledare: Inger Wikberg, kantor
0513-201 25 eller inger.wikberg@svenskakyrkan.se

Vesene Grudekören

Tors: 18.45-21.00  
Plats: Vesene församlingshem
Ledare: Inge Niklasson 0513-105 90 och Jan Johansson 0513-20127,
070-00 015 41 eller jan.o.johansson@svenskakyrkan.se