Musik och körer

Här kan du läsa mer om musik i kyrkan och vår körverksamhet.

Musiken är i Herrljunga Pastorat en viktig del av gudstjänstlivet. Det finns flera körer runt om i pastoratet där det finns möjlighet att sjunga tillsammans med andra. Alla körer deltar flitigt i gudstjänster och ibland samlas körerna till en stor pastoratskör.

Välkommen att lyssna och sjunga med våra kantorer! Klicka på sångerna

Änglamark
Pärleporten
Gud i naturen

Vi hälsar alla medlemmar välkomna till våra vuxenkörer! 

Eggvenakören
Tisd. 19.00-21.00
Plats: Eggvena equmeniakyrka
Ledare: Peter Bengtsson

Gäsenekören

Onsd. 19.00-20.30  

Plats: Kyrkans hus Annelund
Ledare: Inger Wikberg

Herrljunga kyrkokör
Torsd. 19.00-21.00  
Plats: Kyrkans hus Herrljunga
Ledare: Anna-Lena Andersson

PRO-kören Sångveteranerna  
tisd. kl. 14.00-15.30
Plats: Kyrkans hus Herrljunga
Ledare: Inger Wikberg

Vesene Grudekören 
Torsd. 18.45-21.00  
Plats: Vesene församlingshem
Ledare: Inge Niklasson el. Jan Johansson