Livets stora händelser

Svenska kyrkan följer dig genom livet. Från välkomnandet av det nya barnet i samband med dopet, att låta våra ungdomar ställa frågor om vem de är och vad de tror på vid konfirmationen, att två älskande får avge kärlekslöften till varandra vid vigseln och att vi, genom begravning, får ta farväl när någon gått bort. I livets avgörande skeenden kan du räkna med kyrkan.