Foto: Linda Mickelsson

Familjerådgivning

Att ha svårigheter tillhör en del av livet och drabbar oss alla. Att ta tag i det som är jobbigt kan göra skillnad. Den person man älskar kan vara den som är svårast att kommunicera med eftersom just den relationen är så viktig.

Familjerådgivning kan vara aktuell i flera olika situationer och man bestämmer själv när man tycker att det är aktuellt. Det kan vara om ni tappat dialogen, grälar mycket och har svårt att nå fram till varandra. Det kan också vara så att känslorna har svalnat eller att någon av er har trä­ffat en annan. Kanske funderar ni på att gå skilda vägar eller känner att en förändring på annat sätt är nödvändig. Ta gärna kontakt på ett tidigt stadium.

Familjerådgivningen ger möjligheter att bättre :
- lyssna på och tala med varandra
- förstå och acceptera sig själv och den andra
- få nya möjligheter att lösa problem och konflikter.

Herrljungabygdens församling erbjuder, genom Kerstin Holmén kostnadsfri familjerådgivning. Kerstin är pensionär efter drygt 20 år som familjerådgivare och har tidigare varit socialarbetare i Gäsene samt i Herrljunga kommun. Hon har även i flera år arbetat som skolkurator och på helger i socialjouren. Nu använder hon sin erfarenhet för att göra en insats.

Har du/ni frågor eller är intresserade av att boka rådgivning är du välkommen att
ringa Kerstin på telefonnummer: 0761-02 62 65