Foto: Linda Mickelsson

Familjerådgivning

Svenska kyrkan i Herrljungabygdens församling erbjuder genom Kerstin Holmén kostnadsfri familjerådgivning. Kerstin är pensionär efter drygt 20 år som familjerådgivare och har tidigare varit socialarbetare i Gäsene och så småningom Herrljunga kommun. Hon har också i flera år arbetat som skolkurator och helger i socialjouren. Nu använder hon sin erfarenhet för att göra en insats.

Att ha svårigheter tillhör en del av livet och drabbar oss alla. Att ta tag i det som är jobbigt kan göra skillnad. Den person man älskar kan vara den som är svårast att kommunicera med eftersom just den relationen är så viktig.

Familjerådgivningen ger möjligheter att bättre :
- lyssna på och tala med varandra
- förstå och acceptera sig själv och den andra
- få nya möjligheter att lösa problem och konflikter.

Familjerådgivning kan vara aktuell i flera olika situationer och man bestämmer själv när man tycker att det är aktuellt. Det kan vara om ni tappat dialogen, grälar mycket och har svårt att nå fram till varandra. Det kan också vara så att känslorna har svalnat eller att någon av er har trä­ffat en annan. Kanske funderar ni på att gå skilda vägar eller känner att en förändring på annat sätt är nödvändig. Ta gärna kontakt på ett tidigt stadium.

 

Har du/ni frågor eller är intresserade av att
boka rådgivning är du välkommen att
ringa Kerstin på telefonnummer:
0761-02 62 65