Foto: Magnus Aronsson

Eggvenakören

Eggvenakören har körmedlemmar från Herrljunga landsbygdsförsamling. Kören träffas och övar varje tisdag under terminstid i Eggvena missionskyrka.

Körledare är Peter Bengtsson.

Plats: Eggvena equmeniakyrka
Dag: Tisdagar
Kl: 19.00 - 21.00

Ledare
Peter Bengtsson
Organist och samordnare Musik
0513-201 14
peter.bengtsson@svenskakyrkan.se