Foto: Kristina Strand Larsson

Bikt

Synd, skuld och förlåtelse

Bikt
Ibland sker den största revolutionen i det tysta, revolutionen i våra liv då jag får uttala allt det som blivit fel, när jag sårat och skadat någon, när jag ljugit, stulit eller medvetet sårat.

Revolutionen sker i orden ”Du är förlåten”.

Bikten finns i Svenska kyrkan, precis som i många andra kyrkor.

Bikten sker alltid i enrum tillsammans med en präst. Från TV och film har vi lärt känna Katolska kyrkans biktbås (som långtifrån finns i alla katolska kyrkor), men i vår kyrka och i vår tradition sker bikten först och främst i och genom samtalet.

Bakom stängda dörrar får jag lätta mitt hjärta inför en medmänniska som jag vet har absolut tystnadsplikt. Vi får samtala om hur vi kommer vidare.
Slutligen får orden komma fram, dels i syndabekännelsen som ofta sker med egna ord och sedan i de orden som prästen säger på Jesu uppdrag: ”Du är förlåten”.
Synden är det som skiljer oss från Gud – och varandra. Synden är inte dåligt samvete eller otillräcklighet, inte personliga egenskaper eller fysiska brister.
Kontakta någon av våra präster som finns här just för att förmedla Guds förlåtelse. Klicka på Personal i menyn och sedan Präster så kommer du till en sida med namn, bild och telefonnummer till alla präster.