Foto: SWEscan

Alboga kyrkogård

Alboga kyrkogård har ett framträdande läge på en avgränsad kulle. Kyrkkullens sidor täcks av lövträdsdungar. Kyrkogården har en trapetsoid form, smalare i söder och är uppdelad i två terrasser, vilka delas på mitten av en rak grusgång som leder upp till kyrkans mittport och omsluter hela byggnaden. Kring kyrkogården löper en stödmur av kallmurad natursten, delvis förfallen. Åt söder utgörs stödmuren av kvaderhuggen granit och gnejs i tre skift. I denna mursträckning mitt är en öppning som kantas av spetsiga grindstolpar av natursten. Murar och grindstolpar är från 1986 och därmed samtida med kyrkan. Längs alla murar utom den södra står en rad med äldre askar. Kyrkogården är försedd med belysningsarmaturer i form av förzinkade lyktstolpar med genomskinliga kupor. Det finns en äldre del innanför portstolparna samt en nyare där en askgravlund finns anlagd. Kyrkogården har medeltida ursprung men det är inget som syns ovan mark idag utan prägeln kommer från det sena 1800-talet då nuvarande kyrka uppfördes. I början av 2021 fanns det 123 aktiva gravrätter på Alboga kyrkogård.