Sorgegrupp

Att möta andra i samma situation kan många gånger vara värdefullt. Du är inte ensam om att känna som du gör. Kanske kan du också hitta nya vänner i gruppen.

Varje höst startar en ny Sorgegrupp/Leva vidare grupp. Till denna inbjuds de församlingsmedlemmar som förlorat sin livspartner under det senaste året. Gruppen träffas vid sex tillfällen på en tid som passar deltagarna. Varje träff pågår i två timmar och följer ett beprövat material som tar upp olika teman varje gång.

Vid frågor kontakta

Inger Öhlén, Diakon 
inger.ohlen@svenskakyrkan.se