Sorgegrupp

Att möta andra i samma situation kan många gånger vara värdefullt. Du är inte ensam om att känna som du gör. Kanske kan du också hitta nya vänner i gruppen.

Varje höst startar en ny Sorgegrupp/Leva vidare  grupp. Till denna inbjuds de församlingsmedlemmar som förlorat sin livspartner under det senaste året. Gruppen träffas vid sex tillfällen på en tid som passar deltagarna. Varje träff pågår i två timmar och inkluderar en enkel måltid. Vi följer ett beprövat material som tar upp olika teman varje gång.
För mer information kontakta
Inger Öhlén 0724-56 28 51 /  inger.ohlen@svenskakyrkan.se