Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Sorgegrupp

Att möta andra i samma situation kan många gånger vara värdefullt. Du är inte ensam om att känna som du gör. Kanske kan du också hitta nya vänner i gruppen.

Varje höst startar en ny Sorgegrupp/Leva vidare  grupp. Till denna inbjuds de församlingsmedlemmar som förlorat sin livspartner under det senaste året. Gruppen träffas vid sex tillfällen på en tid som passar deltagarna. Varje träff pågår i två mimmar och inkluderar en enkel måltid. Vi följer ett beprövat material som tar upp olika teman varje gång.
För mer information kontakta
Jane Winberg 998 58 el. 070 6260 912 /   jane.winberg@svenskakyrkan.se