Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Sommarcafé

Härliga tisdagar i parken utanför församlingshemmet för alla åldrar. Leksaker finns att låna.

tisdagar kl. 14-16 från den 26/6 till den 14/8

i parken utanför Herrestads församlingshem på Klockarevägen 4

Försäljning av glass och fika till självkostandspris.

Vid dåligt väder är vi inne.

Kontakt: Jane Winberg 070 6260 912, Agneta Larsson 073 744 88 60

Välkomna!