Skapa plats

Herrestads nya verksamhet i skärgården

Hösten 2021 startar församlingen upp en ny verksamhet; ”Villa Skärgården” som är en del i projektet ”Skapa plats”. Projektet är en utveckling och förlängning i det diakonala arbetet.
Genom projektet och MARY-modellen (Meningsfullhet, Arbetsgemenskap, Rehabilitering, Yrkesstolthet) vill vi vara ett stöd och hjälp på vägen för människor med stressrelaterad psykisk ohälsa, såsom utmattningsyndrom/utbrändhet. Deltagaren kan ha varit sjukskriven en kortare eller längre tid. Målet är att deltagaren genom gemenskap, delaktighet, rehabilitering och arbetsträning lämnar kyrkan som helare människor som kan gå tillbaka eller gå vidare i arbete eller utbildning.

Läs mer om Villa Skärgården

Läs mer om Skapa plats