Nödrop för Haiti

Ge en gåva

Nödrop för Haiti!

Lördagen den 14 augusti drabbades Haiti av en jordbävning. Skalvet hade en magnitud på 7,2 på Richterskalan och det har skapat fullständiga eller stora skador på kyrkor, sjukhus och bostäder. Hittills är över 1 400 dödsfall rapporterade och nu pågår ett intensivt sökande efter överlevande bland rasmassorna. Knappt två dygn efter jordbävningen träffades Haiti av orkanen Grace med kraftiga vindar och regn, vilket försvårar räddningsinsatserna. Landet lider redan av fattigdom och kämpar dessutom mot coronapandemin, samtidigt som det råder politisk oro efter mordet på president Jovenel Moïse för en dryg månad sedan. Tusentals haitier har förlorat sina hem och sover utomhus. Vårt stöd behövs! 

Under de senaste åren har Act Svenska kyrkan genomfört flera utbildningar för att medarbetare hos partnerorganisationerna ska vara beredda att ställa om till akut hjälparbete vid naturkatastrofer. Arbetsmetoden innebär att lokalbefolkningen kan börja med det inledande katastrofarbetet, utan att behöva invänta hjälparbetare från omvärlden. Efter jordbävningen har delar av det långsiktiga insatserna ställts om till akuta åtgärder för att människor bland annat ska få tillgång till rent vatten, mat, sanitetsartiklar och psykosociala aktiviteter för både barn och vuxna. 

Behovet av ekonomiskt stöd är stort. Act Svenska kyrkan har startat en katastrofinsamling för att stå beredda. Genom att ta upp kollekt, ge en extra anslagsgåva och lägga ut information på församlingens hemsida ger du möjlighet för fler människor att få hjälp.

  Mer information, kollektvädjan och banners finns på Act Svenska yrkans intranät https://internwww.svenskakyrkan.se/act/aktuella-katastrofinsatser

 Tillsammans gör vi skillnad!

Vänliga hälsningar, Eva Pérez Järnil 
Insamlingschef på Act Svenska kyrkan