Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Herrestads församling Besöks- och postadress: KLOCKAREVÄGEN 4, 45175 UDDEVALLA Telefon: +46(522)99850 E-post till Herrestads församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

I huvet på kyrkoherden

Här hittar du kyrkoherde Yngwe Svenssons funderingar om liv och allt annat.

Glad påsk tror jag?
Yngwe Svensson, kyrkoherde

Nu har vi firat en av kyrkans största högtider i våra gudstjänster i Herrestad. Påsken gestaltad i olika gudstjänstuttryck. Det som är lite märkligt och jag alltid funderar lite extra över är den frånvaro av påskdagsjubel i våra evangelier. Det är väldigt lite av Kristusropet: ”han är sannerligen uppstånden!!”

Evangeliernas berättelser handlar mer om skeptiska invändningar mot kvinnornas berättelser om den tomma graven. Det är mer av förvirring, rädsla och undran. Det är egentligen inte konstigt om vi reflekterar över deras resa med Jesus. Tre års vandring och otroliga upplevelser och möten, så kommer sista veckan.

Jesus hyllas som kung under intåget i Jerusalem, en vecka följer full av dispyter med Jerusalems religiösa ledare och till sist blir Jesus förråd av en lärjunge. Arrestering, skenrättegång, maktspel av deras ledare hos den romerska överheten som tvingar fram Jesus korsfästelse. Den är inte konstigt att uppståndelsen blir svår att ta till sig. Jublet sitter långt inne när man sett så mycket ont och falskt.

Lite tycker jag att det känns bra, för när jag ser på mitt eget liv så har det också alla dessa sidor: förunderlig uppståndelse, livets seger och Gud ingripande i mitt liv och dessutom förvirring över livets komplicerade och onda sidor, sjukdomar hos vänner och bekanta. Nyheternas svarta trycksvärta om död och elände. Livet bär både sorg och glädje och där söker jag ett levande hopp som möter mig i tron på Jesus.

I denna lågmälda påsk glädje som är i evangeliernas berättelser finns du och jag med. Våra liv är också triumfens ögonblick och motgångars förvirring och trots det ett levande påskhopp.

Kristus är uppstånden

Hoppet bär vi med oss mitt i livet, skrattet och glädjen, och i allt det vardagsgrå. Därför tycker jag om evangeliernas påskförvirring – sånt är mitt liv också.