Herrestad stöder Thusanang i Zimbabwe

Under ett antal år har Herrestads församling valt att på ett särskilt sätt stödja ett projekt i Zimbabwe. Projektet har fått namnet Thusanang och riktar in sig på hemsjukvård för AIIDS-sjuka och stöd till föräldralösa barn.

Projektet leds av den lokala Lutherska kyrkan i området. Tanken är att utbilda och sända ut hemsjukvårdare som är volontärer som rekryteras ur befolkningen och församlingarna.

Du kan alltid ge ett bidrag till projektet genom att gå in på Svenska kyrkans Internationella arbete (se nedan) eller i samband med Församlingens särskilda insamlingar.

Läs om projektet här