Gudstjänst med barnkörerna och auktion till Världens Barn söndag 9 oktober

Efter gudstjänsten kl. 10 blir det kyrkkaffe och auktion till förmån för Världens Barn-insamlingen

Vill du skänka frukt, sylt, saft, bröd eller någonting annat som vi kan auktionera ut kan du ta med detta till gudstjänsten eller lämna in det till Församlingshemmet under fredagen den 7 oktober mellan kl. 9 och 16.30