Gudstjänst

Mitt i livets glädjeämnen och sorger, förtvivlan och hopp samlas vi till gudstjänst

Alla är välkomna att vara med: unga och gamla, den som är van gudstjänstfirare och den som är ovan.

Vår huvudgudstjänst är alltid på söndagar och nästan alltid kl. 10 på förmiddagen. Ibland firar vi istället en eftermiddagsgudstjänst, i regel kl. 17. Se vår kalender inför ditt besök för att försäkra dig om tiden.

Läs mer om vad gudstjänstfirande i Svenska kyrkan är