Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Herrestads församling Besöksadress: Klockarevägen 4 , 45175 Uddevalla Postadress: KLOCKAREVÄGEN 4, 45175 UDDEVALLA Telefon:+46(522)99850 E-post till Herrestads församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrkans sociala arbete - Diakoni

Diakoni är ett svårt ord som sammanfattar ansvaret och engagemanget för samhällets utsatta grupper som den kristna kyrkan har tagit i alla tider. Nöden har emellertid sett olika ut och därför har engagemanget tagit sig olika former.

Ordet diakoni kommer från grekiskans diakonia och betyder ungefär tjänande och står som samlingsbegrepp för kyrkans sociala ansvarstagande på olika områden. Det är ett centralt begrepp i kristendomen och skall bedrivas i varje församling i Svenska kyrkan. Grunden för detta är Guds kärlek. Jesus Kristus visade villkorslöst omsorg om sina medmänniskor och tog ställning för de mest utsatta. Diakoni är uppdraget till kyrkan och alla kristna att försöka följa hans exempel. Att möta varandra med ömsesidig kärlek, respekt och solidaritet.

UPPDRAGET

Att bli sedd och bekräftad kan vara helande. Att se och bekräfta kan också hela. Detta diakonins samspel är unikt mänskligt. Diakonins uppdrag är att ge människor i samhällets marginal plats i församlingens mitt. Diakonin handlar även om att arbeta för alla människors rätt till frihet från förtryck. Diakoni är solidaritet med de svaga både i närsamhället och globalt.

DIAKONER

I de flesta församlingar finns det diakoner som har ett särskilt ansvar för den diakonala uppgiften. Diakonen har en högskoleutbildning med människovårdande inriktning samt ett års diakonal profilutbildning. Diakonerna är vigda enligt Svenska kyrkan ordning. Diakonemblemet med en duva på ett kors och den gröna skjortan med rundkrage, är diakonens kännetecken. Den liturgiska klädseln består av en alba med en stola över vänster axel.

 

Diakoni i Herrestads församling

Läs mer

 

Biskopsbrev om diakoni 2015

Diakoni är kristen medmänsklig kärlek och omsorg. Här finns bakgrund och motiv, och biskoparnas syn på vad diakoni innebär i 2000-talets samhälle.

Med brevet vill biskoparna ge grundläggande ramar som utgångspunkt för vidare studier, samtal, utveckling och nysatsning i Svenska kyrkan.