Hjälp, stöd, diakoni

Behöver du stöd eller hjälp i livets utmaningar? Vårt diakoniteam är här för att stötta dig när det blåser.

Ordet diakoni kommer från grekiskans diakonia och betyder ungefär tjänande och står som samlingsbegrepp för kyrkans sociala ansvarstagande på olika områden. Det är ett centralt begrepp i kristendomen och skall bedrivas i varje församling i Svenska kyrkan. Grunden för detta är Guds kärlek. Jesus Kristus visade villkorslöst omsorg om sina medmänniskor och tog ställning för de mest utsatta. Diakoni är uppdraget till kyrkan och alla kristna att försöka följa hans exempel. Att möta varandra med ömsesidig kärlek, respekt och solidaritet.

UPPDRAGET

Att bli sedd och bekräftad kan vara helande. Att se och bekräfta kan också hela. Detta diakonins samspel är unikt mänskligt. Diakonins uppdrag är att ge människor i samhällets marginal plats i församlingens mitt. Diakonin handlar även om att arbeta för alla människors rätt till frihet från förtryck. Diakoni är solidaritet med de svaga både i närsamhället och globalt.

DIAKONER

I de flesta församlingar finns det diakoner som har ett särskilt ansvar för den diakonala uppgiften. Diakonen har en högskoleutbildning med människovårdande inriktning samt ett års diakonal profilutbildning. Diakonerna är vigda enligt Svenska kyrkan ordning. Diakonemblemet med en duva på ett kors och den gröna skjortan med rundkrage, är diakonens kännetecken. Den liturgiska klädseln består av en alba med en stola över vänster axel.

Besöksgrupp

Gör en volontärinsats bland de äldre i Herrestads församling!

Diakoni i Herrestads församling

Tron måste få konsekvenser för våra enskilda liv och för församlingens arbete. Vi är som kristna skyldiga att ge Guds kärlek vidare. I Herrestads församling riktar vi in oss på de områden som just nu känns mest brännande i vårt område.

Gemenskapsträff

Varannan onsdag 11.00-13.00

GIV - En samtalsgrupp

Tisdagar 18.30-20.00. Vårens sista tillfälle: 4 juni.

Kaffe med Hopp

Torsdagar 10.00-11.30. Vårens sista tillfälle: 30 maj.

Sorgegrupp

Att möta andra i samma situation kan många gånger vara värdefullt. Du är inte ensam om att känna som du gör. Kanske kan du också hitta nya vänner i gruppen.

Stödsamtal / Livssamtal

Har du behov av någon att tala med? Våra samtal är kostnadsfria.