Närbild på sju händer. Fingertopparna rör vid och överlappar varandra så en slags cirkel formas. Tröjärmar i olika färger syns också och på några av armarna syns armband.
Foto: Bob_Dmyt/Pixabay

Valförrättare

Tack till alla som skickat intresseanmälan för att bli valförrättare. Anmälningstiden har nu gått ut och vi arbetar på att återkomma så snart som möjligt till dem som får uppdraget.

Församlingarna i Svenska kyrkan Helsingborg är uppdelade i sammanlagt elva valdistrikt och det kommer att finnas en vallokal per distrikt. I varje vallokal ska minst tre valförrättare tjänstgöra samtidigt. Valförfarandet kommer anpassas efter rådande restriktioner vad gäller Corona.

Vad innebär det?

Att vara valförrättare innebär att jobba i en vallokal på valdagen, ta emot röster, hålla ordning i vallokalen och hjälpa folk till rätta. I uppdraget ingår också att räkna rösterna efter vallokalernas stängning. För att bli valförrättare måste du delta i en obligatorisk utbildning som kommer att genomföras digitalt. Utbildningen måste vara genomförd innan du kan utses till valförrättare. Valförrättare ska också skriva på en tystnadspliktsförbindelse eftersom röstningen är hemlig. En ordförande och en vice ordförande ska utses för varje valdistrikt.

Ersättning

För arbetet som valförrättare utgår ersättning. För ordförande 4446 kronor, för vice ordförande 3762 kronor, för ledamot 3078 kronor och för reserv 1710 kronor. I denna ersättning ingår också deltagande på den digitala utbildningen.

Hur går det till?

Du som vill bli valförrättare anmäler ditt intresse genom att fylla i och skicka in formuläret nedan. Sista dag för intresseanmälan har passerats och det går inte längre att skicka in en anmälan.

Genom att anmäla ditt intresse, samtycker du samtidigt till att vi sparar din intresseanmälan tills valet är över. Dina personuppgifter kommer inte delas med någon annan. Läs här om Svenska kyrkan Helsingborgs ansvar som personuppgiftsansvarig och om hur du når vårt dataskyddsombud. Om du har klagomål på vår hantering kan du vända dig till Integritetsmyndigheten IMY

Vid frågor, kontakta oss på: Helsingborg.kyrkoval@svenskakyrkan.se.