Foto: Shutterstock

Tider för själaringning i Helsingborg

Själaringning är en klockringning i kyrkan när någon av församlingens medlemmar har avlidit. Här finns tider för själaringningen i kyrkorna i Helsingborgs pastorat.

Maria församling: Måndag-fredag kl. 11.00

Gustav Adolfs församling: Måndag-fredag kl. 12.00

Raus församling: Onsdag kl. 10.00

Filborna församling: Fredag kl. 11.00