Suomalainen kuoro

Suomalainen kuoro sjunger mestadels på finska. Kören består av c:a 25 medlemmar och repeterar i Maria församlingshus, Södra Storgatan 22, på tisdagar kl. 14.00-15.30.
Kontakt: