Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Helsingborg Besöksadress: S. Storgatan 22, 25223 Helsingborg Postadress: BOX 1453, 25114 HELSINGBORG Telefon:+46(42)189000 E-post till Svenska kyrkan Helsingborg

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Ansökan till stiftelser 2019

Mellan den 12/8 och 30/9 kan du ansöka om medel från de stiftelser som förvaltas av Svenska kyrkan Helsingborg. Här kan du läsa mer om vad som gäller och hur ansökan går till.

Svenska kyrkan förvaltar och förmedlar stiftelsemedel som skänkts eller testamenterats av privatpersoner. Gåvobrev och testamenten innehåller ofta en uttalad önskan om att medlen ska komma behövande människor i en viss församling till del. 

I Helsingborgs pastorat kan man i år ansöka om stiftelsemedel under perioden 12/8 -30/9. Det är viktigt att komma ihåg att medlen är begränsade och att det är många som söker.

Du är varmt välkommen med din ansökan!

Information om stiftelserna och ansökan

Här kan du läsa mer om vem som kan söka medel från stiftelserna och hur du går till väga för att söka.

Stiftelser som förvaltas av Helsingborgs pastorat (pdf)

Information till dig som vill ansöka om medel (pdf)

Ansökningsblankett

Här kan du ladda ner ansökningsblanketten för utskrift. Har du inte möjlighet att skriva ut kan du också hämta blankett och övrig information på någon av expeditionerna i Helsingborgs pastorat från och med måndag 12/8.

Ansökningsblankett (pdf)

Det är viktigt att du använder aktuell ansökningsblankett med årtalet 2019 på. Använder du en ogiltig/gammal ansökningsblankett kan inte ansökan behandlas och du får automatiskt avslag.

Ansökan, fullständigt ifylld och undertecknad sänds tillsammans med bilagor till följande adress. Ansökan ska ha inkommit senast den 30/9 2019.

Helsingborgs pastorat/stiftelseansökan
Box 1453
251 14 Helsingborg

Stöd för ifyllnad

Om du önskar hjälp med att fylla i blanketten kan du få det vid följande tillfällen:

Maria församling, församlingshemmet, Södra Storgatan 20
28/8 (kl. 14-16), 4/9 (kl. 14-16), 11/9 (kl. 14-16)

Filborna församling, Den Gode Herdens kyrka Blåkullagatan 7
19/9 (kl. 13.30-15.30), 25/9 (kl. 13.30-15.30), 26/9 (kl. 13.30-15.30)

Gustav Adolfs församling, Svenska kyrkan Söder, Södergatan 39
27/8 (kl. 13-16), 3/9 (kl. 13-16), 10/9 (kl. 13-16 med arabisk- och farsitalande tolk på plats)

Raus församling, församlingsgården Allhelgonakyrkan, Kielergatan 25 Råå
12/9 (kl. 9.30-11.30), 17/9 (kl. 9.30-11.30),
19/9 (kl. 9.30-11.30)

Hantering av personuppgifter

Det är viktigt att personuppgifterna i varje ansökan behandlas korrekt. Din personliga integritet är viktig för oss och vi behandlar dina personuppgifter
enligt gällande lagstiftning; Dataskyddsförordningen (EU 2016/679). Här kan du läsa mer om hur pastoratet hanterar personuppgifter vid ansökan till stiftelser.

Information om hantering av personuppgifter (pdf)

När kommer besked?

Ansökningar som lämnats in under perioden 12/8 – 30/9 behandlas under hösten
2019. De som beviljas medel får in pengarna på angivet kontonummer i
december 2019.

De som inte beviljas stiftelsemedel får inget formellt besked om det. Om pengar inte kommit in på kontot i december (före jul) innebär det att ansökan inte kunnat beviljas. Avslag motiveras inte.

Om du tidigare fått medel från någon av de stiftelser som förvaltas av Helsingborgs
pastorat är det ingen garanti för att du får det igen. Ett stort antal stiftelseansökningar inkommer varje år. Tyvärr finns det inte tillräcklig med medel för att bevilja alla ansökningar.

Från och med årets stiftelsesäsong kommer det inte vara möjligt att få förhandsinformation om enskilda ansökningar är beviljade eller inte. Det är en konsekvens av Dataskyddsförordningen (GDPR). Vi kommer inte att kunna göra några undantag.