Ansökan till stiftelser 2021

Under perioden 1/9-30/9 kan du ansöka om stiftelsemedel i Helsingborgs pastorat. Du ansöker med blankett eller via digital ansökan här på webbsidan. Vid frågor är foajén på Södergatan 39 samt stiftelsetelefonen öppen från 2/9.

Svenska kyrkan förvaltar och förmedlar stiftelsemedel som skänkts eller testamenterats av privatpersoner. Gåvobrev och testamenten innehåller ofta en uttalad önskan om att medlen ska komma behövande människor i en viss församling till del. Under frågor och svar om stiftelseansökan hittar du information om vem som kan söka och hur det går till.