Skadegörelse på Nya kyrkogården

Under hösten har flera gravplatser på Nya kyrkogården utsatts för skadegörelse genom att blommor, gravljus och gravdekorationer från bland annat gravplatser och minneslund har avlägsnats. En del av det som försvunnit har sedan hittats i kyrkogårdens soptunnor eller på marken.

Kyrkogårdsförvaltningen polisanmäler skadegörelse som sker på allmänna ytor, men det är gravrättsinnehavarens ansvar att anmäla skadegörelse på den enskilda graven – vi uppmanar gravrättsinnehavare som utsätts för skadegörelse att alltid göra en anmälan.

Upphittade gravdekorationer återlämnas av personalen

De gravdekorationer som hittas på annan plats än avsedd grav samlas in av kyrkogårdens personal och förvaras sedan på ekonomigården i den nordöstra delen av kyrkogården. Kontakta personalen om du saknar något från en gravplats, så hjälper de dig att återfå dekorationen om den finns bland det upphittade och insamlade.