Urngård med murar och röda blommor.
Foto: Katarina Söderberg

Renovering av urngårdar på krematoriet

Kulturarvet urngårdarna renoverades under hösten 2019. Smyckning får endast placeras på nischens kalkstensplatta och i utsatta cortenkärl. Det är inte tillåtet att fästa något på eller borra i murarna.

Bakgrund

Urngården med nischmurar i sydvästra delen på krematoriet ritades av Helge Zimdahl och invigdes 1962. Detta är en del av den bevarandevärda kulturmiljö som Helsingborgs krematorium med intilliggande gravkvarter utgör. Denna unika miljö har dessutom bedömts vara av riksintresse!

Under mitten augusti 2019 påbörjades ett renoveringsarbete av putsen på urngården som påverkar omgärdande nischgravar. Urngården har behandlats enligt en gammal metod som kallas för säckaskurning och kommer därmed få tillbaka sin ursprungliga karaktär.

Dekorationer

Smyckning får efter renoveringen endast placeras på nischens kalkstensplatta och i utsatta cortenkärl. Det är inte tillåtet att fästa något på eller borra i murarna - detta betraktas som skadegörelse.

Framtida planer

Kyrkogårdsförvaltningen kommer inför 2021 se över befintliga vaser samt nischlådor. 

Mer information

Har du frågor är du välkommen att kontakta Kyrkogårdsförvaltningen.

E-post: helsingborg.kyrkogardsforvaltningen@svenskakyrkan.se 
Telefon 042-18 91 70