Bild av en mur bygd av naturstenar i olika färger och former
Foto: Sandra Kovacs

Renovering av terrassmurarna på Gamla kyrkogården, etapp tre.

2019 påbörjades en renovering av terrassmurarna på Gamla kyrkogården och under sommaren och delar av hösten 2021 kommer etapp tre att genomföras.

Under sommaren och delar av hösten 2021 kommer ett renoveringsarbete att utföras på två delar av terassmurarna för att rusta upp dem och vidmakthåll dess kulturhistoriska värde. Områden som berörs är belägna längst i norr invid den nedersta terrassen samt på en av de lägre terrasserna mitt för kyrkogårdens huvudaxel. Se karta nedan.

Under renoveringsarbetet kan trappan på kyrkogångens centrum under en period behöva spärras av och tillfälligt ersättas med en provisorisk.

Vi ber er att inte gå innanför avspärrningarna.

Har du några frågor?

Kontakta oss via telefon: 042 - 18 91 70 eller via e-post: helsingborg.kyrkogardsforvaltningen@svenskakyrkan.se

 

Gamla kyrkogården berättar om hur tidiga friliggande begravningsplatser formades till arkitektoniska anläggningar som skulle betjäna alla samhällsskikt. Genom att kyrkogården inte genomgått så många förändringar sedan slutet av 1800-talet utgör den ett väl bevarat och tidigt exempel på en friliggande stadskyrkogård i landets sydliga landskap. Det terrasserade gravområdet i landborgsbranten är unikt i landet till karaktär och omfång.  

 

En kartbild över gamla kyrkogården.