Bild av en mur bygd av naturstenar i olika färger och former
Foto: Sandra Kovacs

Renovering av terrassmurarna på Gamla kyrkogården, etapp fyra.

2019 påbörjades en renovering av terrassmurarna på Gamla kyrkogården och just nu pågår renovering av etapp fyra.

Under försommaren, sommaren och hösten 2022 kommer ett renoveringsarbete att utföras på två delar av terassmurarna för att rusta upp dem och vidmakthåll dess kulturhistoriska värde. Områden som berörs är längst i norr invid den lägre delen av terassen samt intill huvudgången som når upp till Donationskyrkogården.

Det kan vid tillfälle förekomma att delar av gången stängs av och leds om. Vi ber er att inte gå innanför avspärrningarna.

Har du några frågor?

Kontakta oss via telefon: 042 - 18 91 70 eller via e-post: helsingborg.kyrkogardsforvaltningen@svenskakyrkan.se

 

Gamla kyrkogården berättar om hur tidiga friliggande begravningsplatser formades till arkitektoniska anläggningar som skulle betjäna alla samhällsskikt. Genom att kyrkogården inte genomgått så många förändringar sedan slutet av 1800-talet utgör den ett väl bevarat och tidigt exempel på en friliggande stadskyrkogård i landets sydliga landskap. Det terrasserade gravområdet i landborgsbranten är unikt i landet till karaktär och omfång.  

 

Översiktkarta renovering, etapp 4