Foto: Swescan

Renovering av kv.3:U på Pålsjö kyrkogård

Under delar av våren och hösten 2021 kommer renovering av gravkarter 3:U att genomföras.

Under delar av våren och hösten 2021 kommer renovering av gravkvarteret 3:U att genomföras. Kvarteret har sedan Pålsjö kyrkogård anlades för drygt 100 år sedan genomgått en större förändring under 40-talet, men har sedan dess till största delen varit sig likt i sin gestaltning. Renoveringen är ett led i att ta hand om och bevara de kulturhistoriska värdena i form av bland annat buxbomshäckar som omger gravplatserna och måbärshäckar som utgör rygghäckar i kvarteret.

Vad kommer att göras?

Buxbomshäckarnas angrepp från en aggressiv svampsjukdom innebär att den tyvärr måste plockas bort i sin helhet och då det nu åter finns möjlighet att plantera helt ny från en leverantör med egen produktion av svenskodlade buxbom har förvaltningen tagit beslut att projektet är möjligt att genomföra. Plantorna kommer att få skydd mot grusgångarna för att säkra sin etablering och stärkas med ett särskilt gödslingsprogram för att skydda dem från framtida angrepp.

 Därtill innefattas renoveringen även av både markavjämning, utbyte av träd samt ny växtjord. En del gravstenar kan också komma att behöva justeras i höjd.

Information till gravrättsinnehavare

Under renoveringstiden kommer eventuella växter samt lösa föremål att behöva flyttas från den enskilda gravplatsen. Information till gravrättsinnehavare som berörs av etapp ett har gått ut per post i mitten av mars. Har du inte mottagit den ber vi dig att ta kontakt med oss.

Information till gravrättsinnehavare som berörs i etapp två kommer att tas per brev under v.23. 

 

Klicka här för att öppna nedan bild i PDF för att kunna zooma. 

För mer information KONTAKTA KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGENS EXPEDITION.

Telefon:  042 - 18 91 70.  Öppet för telefon vardagar kl. 10-12.
E-post: helsingborg.kyrkogardsforvaltningen@svenskakyrkan.se

Utifrån den pågående coronapandemin är det inte öppet för besök.