Foto: Swescan

Renovering av kv.03:U på Pålsjö kyrkogård

Under delar av våren och hösten 2021 har en större renovering av gravkarter 3:u genomförts.

Under delar av våren och hösten 2021 har en större renovering av gravkvarter 03:U genomförts. Kvarteret har sedan Pålsjö kyrkogård anlades för drygt 100 år sedan genomgått en större förändring under 40-talet, men har sedan dess till största delen varit sig likt i sin gestaltning. Renoveringen är ett led i att ta hand om och bevara de kulturhistoriska värdena i form av bland annat buxbomshäckar som omger gravplatserna och måbärshäckar som utgör rygghäckar i kvarteret.

Vad har gjorts?

Buxbomshäckarnas angrepp från en aggressiv svampsjukdom har gjort att de tyvärr har behövts att plockas bort i sin helhet och har ersatts med nya plantor från en leverantör med egen produktion av svenskodlade buxbom. Plantorna får skydd mot grusgångarna i form av träplankor (längdformvaror) för att säkra sin etablering och stärks kontinuerligt med ett särskilt gödslingsprogram för att skydda dem från framtida angrepp.

Därtill innefattades renoveringen av både markavjämning, utbyte av träd samt ny växtjord. En del gravstenar har justeras i höjd.

Information till gravrättsinnehavare

Under renoveringstiden har eventuella växter samt lösa föremål behövts flyttas från den enskilda gravplatsen. Information till gravrättsinnehavare har gått ut per post. 

På grund av leveransförsening kommer de buxbomshäckar som inte färdigställts under hösten 2021 att planteras under 2022. Vi hoppas på ert överseende.

 

Klicka här för att öppna nedan bild i PDF för att kunna zooma. 

För mer information KONTAKTA KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGENS EXPEDITION.

Telefon:  042 - 18 91 70.   Telefontid vardagar kl. 10-12.
E-post: helsingborg.kyrkogardsforvaltningen@svenskakyrkan.se