Renovering av kalkstensavtäckning på murarna för Urngårdarna 61 (U2, U3, U4) på Krematoriekyrkogården

Under senhösten 2022 inleds arbetet med att laga delar av kalkstensavtäckningen på Krematoriekyrkogårdens urngårdar. Arbetet avser de delar som markerats med svart i bilden ovan.

Arbetet kommer att ske i två etapper varav den första inleds vecka 47. Den andra etappen sker under 2023.

Då delar av arbetsområdet kan komma att behöva spärras av hoppas vi på överseende med att det under renoveringsperioden delvis kan vara sämre framkomlighet vid urngårdarna.

Störande arbete kommer att pausas under de tider då begravningar sker i området.