Oratoriekör

med anledning av pågående pandemi

En del av våra verksamheter är i dagsläget fortsatt inställda och en del har nu öppnats. För att veta om din kör eller grupp är igång, ta kontakt med din ledare eller församling. Vi har bröllop och dop med max 8 deltagare samt begravning med max 20 deltagare. Vi uppdaterar löpande vårt kalendarium med öppettider och händelser.

Maria Oratoriekör är Helsingborgs främsta forum för framförande av större klassiska oratorieverk. Kören består av cirka sjuttio sångare och samarbetar regelbundet med högklassiga musiker från regionen. Repertoaren består främst av stora klassiska verk, som Händels Messias, Mozarts Requiem och Bachs Juloratorium, samt många andra verk i denna breda genre. Vi sjunger också storskaliga à capella-motetter samt moderna och internationella körverk. Under 2017, ser Maria Oratoriekör fram emot att sjunga Johannes Passionen, skriven av den svenska tonsättaren, Fredrik Sixten. Kören planerar också att framföra Ariel Ramires' Missa Criolla och några av Bachs kantater senare under året.

Provsjungning.

Kontakt:

George Chittenden

George Chittenden

Svenska kyrkan Helsingborg

Kyrkomusiker, Maria församling