Oratoriekör

med anledning av pågående pandemi

En del av våra verksamheter är i dagsläget fortsatt inställda och en del har nu öppnats. För att veta om din kör eller grupp är igång, ta kontakt med din ledare eller församling. Från 15 juli gäller ytterliggare anpassningar av restriktionerna angående hur många som får delta fysiskt vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, exempelvis dop, bröllop, begravning, konserter och gudstjänster. Svenska kyrkan Helsingborgs lokaler är olika i storlek och utformning, vilket gör att antalet människor som får samlas i de olika lokalerna skiljer sig åt. Vi har tagit hänsyn till regeringens krav om att trängsel fortsatt ska undvikas. 

Här hittar du en lista med max antal deltagare i våra olika kyrkor, begravningskapell, ceremonilokaler och samlingssalar. 

Maria Oratoriekör är Helsingborgs främsta forum för framförande av större klassiska oratorieverk. Kören består av cirka sjuttio sångare och samarbetar regelbundet med högklassiga musiker från regionen. Repertoaren består främst av stora klassiska verk, som Händels Messias, Mozarts Requiem och Bachs Juloratorium, samt många andra verk i denna breda genre. Vi sjunger också storskaliga à capella-motetter samt moderna och internationella körverk. Under 2017, ser Maria Oratoriekör fram emot att sjunga Johannes Passionen, skriven av den svenska tonsättaren, Fredrik Sixten. Kören planerar också att framföra Ariel Ramires' Missa Criolla och några av Bachs kantater senare under året.

Provsjungning.

Kontakt:

George Chittenden

George Chittenden

Svenska kyrkan Helsingborg

Kyrkomusiker, Maria församling