Oratoriekör

Mariakören är Helsingborgs främsta forum för framförande av större klassiska oratorieverk. Kören består av cirka 45 sångare och samarbetar regelbundet med högklassiga musiker från regionen. Repertoaren består främst av stora klassiska verk, som Händels Messias, Mozarts Requiem och Bachs Juloratorium, samt många andra verk i denna breda genre. Vi sjunger också à capella-repertoar i samband med jul- och sommarkonserter. Under 2022 uruppfördes Matteuspassionen av den svenska tonsättaren, Fredrik Sixten. Inför 2023 planeras framföranden av Bachs Magnificat, Mozarts Requiem och mer.

Repetitioner måndagar, klockan 18:30-21:20.

Provsjungning.

Kontakt: