Svenska kyrkan Helsingborg

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Helsingborg Besöksadress: S. Storgatan 22, 25223 Helsingborg Postadress: BOX 1453, 25114 HELSINGBORG Telefon: +46(42)189000 E-post till Svenska kyrkan Helsingborg Webbplats

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Ny ekonomibyggnad vid Raus kyrka

9 januari påbörjas arbetet med en ny ekonomibyggnad vid Raus kyrka. Här får du veta vad det innebär för dig som besöker kyrkan.


Den nya ekonomibyggnaden ska innehålla garage, spolhall, laddningsstation för eldrivna maskiner samt verkstad. Dessa funktioner har tidigare funnits i en äldre korsvirkeslänga som i fortsättningen kommer att användas som förråd.

- Vi gör detta för att ge vår personal en bra arbetsmiljö. Det gamla huset har inte fungerat för den verksamhet vi behöver bedriva, berättar Christer Chalmenborg, kyrkogårdsmästare i Svenska kyrkan Helsingborg.

Gräv- och schaktarbeten kommer att påbörjas 9 januari och hela bygget beräknas ta cirka ett halvår. En arkeolog kommer att vara inkopplad under delar av processen eftersom marken kring Raus kyrka är ett fornminnesområde.

- Vi har redan grävt tre provhål för att se om det finns något i marken som är intressant ur en arkeologisk synvinkel , men hittills har vi inte hittat något, säger Christer Chalmenborg.

Den nya byggnaden kommer att ligga mittemot den gamla korsvirkeslängan. De parkeringsplatser som finns där idag kommer att flyttas.

- Det är ingen parkering där egentligen, det har bara blivit så att ytan använts på det sättet. Men vi räknar med att de platserna kan flyttas till den egentliga parkeringen som ligger närmare vägen, säger Christer Chalmenborg.

Fakta

All parkering flyttas till ytan vid Kyrkvägen. Bakom den nya ekonomibyggnaden kommer det att finnas möjligheter för begravningsbilar samt för dem som behöver stå på handikapp-plats att köra fram mot kyrkans norra port. Vid sidan av den gamla korsvirkeslängan kommer det att finnas två handikapp-parkeringsplatser.

För att man enkelt och smidigt ska kunna ta sig till kyrkans huvudentré anläggs en gång från parkeringen, via lusthuset och upp mot kyrkans västra port.

Josefine Sjöqvist