Mentormammor jobbar med förebyggande hälsovård

I Sydafrika, Etiopien och Swaziland finns mentormammor som stöttar utsatta familjer i att bättre kunna ta hand om sina barn. Det handlar om att upptäcka undernäring och ge stöd och råd i vardagslivet. Svenska kyrkan Helsingborg stöttar detta projekt med 800 000 kronor under 2023.

Här kan du se en presentationsfilm om mentormammaprojektet i Swaziland. 
 
Projektet med mentormammor har sitt ursprung inom organisationen Philani som startades 1979 i Sydafrika av, bland andra, den svenska läkaren Ingrid Le Roux. Svenska kyrkan är en av Philanis samarbetspartners och nu utvecklas mentormammaprojektet också i Swaziland och Etiopien. 

Framgångsrik modell

- Detta har visat sig vara väldigt framgångsrikt. Man äger projektet lokalt. Det bygger mycket på att mentormammorna själva bor och hör hemma i området där de verkar och att de får förtroende från de mammor de träffar, säger Tomas Andersson, ekonomichef i Svenska kyrkan Helsingborg och den som föreslog kyrkorådet att satsa på just detta projekt. Han arbetade tidigare under flera år i Addis Abeba och var med och utförde den fältstudie som ligger till grund för utvecklingen av programmet i Etiopien.

Uppsökande hälsovård

Mentormammorna utbildas på undersköterskenivå och har sedan uppsökande verksamhet. Det handlar bland annat om att göra hembesök för att väga och mäta barn så att man kan upptäcka eventuell undernäring.

I början möttes mentormammorna av skepsis. De kom med kunskap men inte pengar. Vad skulle det tjäna till att prata om saker? Men denna typ av hjälp till självhjälp har slagit väl ut.
- En konsekvens är att det bildas bra nätverk. Det finns områden där man har fått till förskola och möjligheter för mammorna att lära sig hantverk, säger Tomas Andersson.

Fokus på kvinnor

I projektet märks en tydlig inriktning mot kvinnor. Det är mammorna man söker upp.
- Papporna finns ofta inte med, de har stuckit. En del kvinnor har barn efter våldtäkter. Det är mödrarna som är samhällsbärarna. När man satsar på mödrarna så satsar man på hela samhället och familjen, säger Tomas Andersson.

Från Svenska kyrkan Helsingborgs sida vill man också att deltagandet i projektet ska kunna leda till någon form av utbyte.
- Vi vill inte bara ge pengar utan tanken är också att vi i pastoratet ska engagera oss, kanske att någon åker dit vid tillfälle till exempel, säger Tomas Andersson.

josefine.sjoqvist@svenskakyrkan.se

Här kan du se en intervju med Ingrid Le Roux, läkare från Sverige som är en av grundarna till organisationen Philani i Sydafrika. Det var inom denna organisation som mentormammaprojektet startade.