Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Helsingborg Besöksadress: S. Storgatan 22, 25223 Helsingborg Postadress: BOX 1453, 25114 HELSINGBORG Telefon:+46(42)189000 E-post till Svenska kyrkan Helsingborg

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrkofullmäktige sammanträde 10/12 2016

Sammanträdet börjar klockan 18:00 och hålls i Maria församlingshem, Stora salen, Södra Storgatan 22 i Helsingborg. Här finns ärendelistan.

ÄRENDEN

1.    Sammanträdets öppnande.

2.    Upprop.

3.    Godkännande av att mötet sammankallats i behörig ordning.

4.    Val av två justerare, samt tid och plats, för kyrkofullmäktiges protokoll.

5.    Fastställande av dagordning.

6.    Fyllnadsval av revisor för tiden 2019-2021.
Förslag till beslut: bifalla Valberedningens förslag.

7.    Information angående Pastoratets anslutna Stiftelser.

8.    Revisionsupphandling Pastoratets anslutna Stiftelser 2019-2021.
Förslag till beslut: redovisas på sammanträdet.

9.    Kungörelser av Kyrkofullmäktiges sammanträden 2019.
Förslag till beslut: kyrkokansliets kungörelsetavla. Hemsidan samt Lokaltidningen. 

10. Nästa sammanträde torsdagen den 23 maj 2019. (reservation: eventuellt extra sammanträden)

11. Avslutning.

 ______

Hans Johansson                                                        Henrik Forssell
ordförande                                                                vice ordförande