Konfirmation för dig med särskilda behov

I våra grupper finns ofta någon med behov av särskilt stöd. Det kan vara en synlig eller osynlig funktionsnedsättning. Vi vill att alla ska kunna vara med och bidra i grupperna.

Anmälan för konfirmation 2021-2022 öppnar 18 maj klockan 9:00.

Samråd med familjen

När du anmält dig till någon av våra grupper och har behov av särskilt stöd erbjuder vi personliga samtal där vi i samråd med familjen hittar den bästa formen för deltagande i våra grupper.