Konfirmanderna knäfaller framme vid altaret.
Foto: Josefine Sjöqvist

Konfirmandgrupper för vuxna

Det är aldrig för sent att konfirmeras. För dig som vill bekräfta din tro, men som inte blev konfirmerad som tonåring.

I Svenska kyrkan Helsingborg har du som vuxen möjlighet att konfirmeras. Du behöver inte vara döpt eller medlem i Svenska kyrkan när vi börjar träffas. Vill du konfirmeras kommer du att döpas i samband med konfirmationen och då blir du också medlem i Svenska kyrkan.

Vägen till tro

För dig som är yrkesverksam i åldern 18-65 eller går på gymnasiet och vill sätta dig in i vad kristen tro är. 40 minuters föreläsning utifrån Marcus Borgs bok; Den kristna trons hjärta, Bibel och psalmbok, följs av 40 minuters samtal utifrån de frågor som föreläsningen väckt. Vi jämför olika sätt att söka kristen tro utifrån berättelserna i Bibeln. Vi jämför den fundamentalistiska tolkningstraditionen med traditionen att undersöka bilder och metaforer i de bibliska berättelserna. Inga krav på egen inläsning. Tonvikt på reflektion och samtal. Kursen kan leda fram till konfirmation för den som önskar.

Dag: Fem lördagsförmiddagar under perioden janauri till april 2023.

Tid: Klockan 9:30-11:00.

Plats: Den Gode Herdens kyrka, Blåkullagatan 7.

Antal: Minst 7.

Anmälan: Senast 10 januari 2023 till Anna Eklund. Se kontaktuppgifter nedan.

Kontakt

Konfirmanderna Joseph och Jesus klär på sig konfirmandkåporna med hjälp av prästen Sofija Pedersen Videke.

Joseph och Jesus konfirmerades som vuxna

Gustav Adolfskyrkan sjuder av förberedelser. Psalmnummer sätts upp, musikern provspelar, en och annan går in och slår sig ner i kyrkbänkarna. Det är snart dags för konfirmation. Men istället för ett gäng femtonåringar så är det två vuxna män som ska konfirmeras.

Konfirmandgrupper 2022-2023

Här hittar du konfirmandgrupper för 2022-2023. Du kan klicka på grupperna för att se mer information. När du klickar på grupperna kommer du till en sida som heter "hitta konfirmation". Där finns mer information om varje grupp.