Konfirmanderna knäfaller framme vid altaret.
Foto: Josefine Sjöqvist

Konfirmandgrupper för vuxna

Det är aldrig för sent att konfirmeras. För dig som vill bekräfta din tro, men som inte blev konfirmerad som tonåring.

med anledning av pågående pandemi

En del av verksamheter är i dagsläget fortsatt inställda och en del har öppnats. För att veta om din kör eller grupp är igång, ta kontakt med din ledare eller församling. Från 15 juli gäller fortsatta anpassningar av restriktionerna angående hur många som får delta fysiskt vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, exempelvis dop, bröllop, begravning, konserter och gudstjänster. Svenska kyrkan Helsingborgs lokaler är olika i storlek och utformning, vilket gör att antalet människor som får samlas i de olika lokalerna skiljer sig åt. Vi har tagit hänsyn till regeringens krav om att trängsel fortsatt ska undvikas och följer de regler kring maxantal per lokal samt för allmänna sammankomster som gäller.  

Här hittar du en lista med max antal deltagare i våra olika kyrkor, begravningskapell, ceremonilokaler och samlingssalar. 

I Svenska kyrkan Helsingborg har du som vuxen möjlighet att konfirmeras. Du behöver inte vara döpt eller medlem i Svenska kyrkan när vi börjar träffas. Vill du konfirmeras kommer du att döpas i samband med konfirmationen och då blir du också medlem i Svenska kyrkan.

16. Samtal om tro och liv

För dig som är yrkesverksam i åldern 18-65 eller går på gymnasiet och tycker om att fundera på och samtala om vad som är poängen med allt. Tillsammans utforskar vi livets stora frågor och gåtor. Vi söker efter Gud, livets mening och undersöker den kristna tron. Kursen kan avslutas med en konfirmationsgudstjänst för vuxna, enskilt eller i grupp.

Upptakt: 14 september 2021 och 2 februari 2022.

Dag och tid: Udda tisdagar med start 14 september 2021 och 2 februari 2022, klockan 16:30-18:00. Totalt fem träffar.

Plats: S:t Olofs kyrka, Jönköpingsgatan 23.

Antal: Minst 7, max 25.

Klicka här för att anmäla dig.

Kontakt

Stefan Trygg

Svenska kyrkan Helsingborg

Församlingspedagog, Gustav Adolfs församling

Maria Ingridsson

Svenska kyrkan Helsingborg

Präst / Komminister, Gustav Adolfs församling

17. Vägen till tro

För dig som är yrkesverksam i åldern 18-65 eller går på gymnasiet och vill sätta dig in i vad kristen tro är. 40 minuters föreläsning utifrån Marcus Borgs bok; Den kristna trons hjärta, Bibel och psalmbok, följs av 40 minuters samtal utifrån de frågor som föreläsningen väckt. Vi jämför olika sätt att söka kristen tro utifrån berättelserna i Bibeln. Vi jämför den fundamentalistiska tolkningstraditionen med traditionen att undersöka bilder och metaforer i de bibliska berättelserna. Inga krav på egen inläsning. Tonvikt på reflektion och samtal.

Höstens kurs: 4 september, 2 oktober, 16 oktober, 13 november, 27 november 2021, klockan 9:30-11:00.

Vårens kurs: 22 januari, 5 februari, 5 mars, 19 mars, 2 april 2022, klockan 9:30-11:00.

Plats: Den Gode Herdens kyrka, Blåkullagatan 7.

Antal: Minst 5, max 12.

Anmälan: Till höstens kurs senast 3 september, till vårens kurs senast 21 januari.
Klicka här för att anmäla dig.

Kontakt

Anna Eklund

Svenska kyrkan Helsingborg

Präst / Komminister, Filborna församling