Kistlund, minnesplats, askgravlund och askgravplats

Prislista 2023

Kistlund

Artikelnr     Benämning                                                                                            Pris

Pålsjö Kyrkogård, Kistlunden, Nummer VI
59016        Skötselavgift 25 år                                                                       12 870 kr
                     Liggande häll vid smyckningsplats, ombesörjes av anhöriga        

Minnesplats

Artikelnr     Benämning                                                                                            Pris

Gamla kyrkogården
53263         Minnesplatta till minnesplats                                                       2 235 kr

Askgravlundar

Artikelnr       Benämning                                                                                         Pris

Nya kyrkogården
53265          Gravplatta, I åtanke                                                                       3 350 kr
53266          Minnesplatta, Askgravlund                                                           2 235 kr

Krematoriekyrkogården
53267          Minnesplatta, Askgravlund                                                           2 235 kr

Askgravplatser

Artikelnr       Benämning                                                                                          Pris

Pålsjö Kyrkogård, Kvarter 15:A
59012          Skötselavgift – Askgravplats 25 år                                            12 870 kr
                       Liggande häll, ombesörjes av anhöriga.      

Krematoriekyrkogården, Kvarter 25:A, Solgläntan
59012         Skötselavgift – Askgravplats 25 år                                            12 870 kr
53268         Minnesplatta - Askgravplats, Krem                                              2 235 kr
                     Totalbelopp                                                                                   15 105 kr

Nya Kyrkogården, Kvarter B:A, Smultronet och Tidernas ström
59012        Skötselavgift – Askgravplats 25 år                                            12 870 kr
59011        Häll inkl.inskription, Nya B:A                                                          9 295 kr
                    Totalbelopp                                                                                   22 165 kr
Andra gravsättningen
59010B      Inskription häll askgravplats, Nya                                                 7 500 kr

Nya kyrkogården, Kvarter II:A och III:A
59012        Skötselavgift – Askgravplats 25 år                                           12 870 kr
                     Liggande häll, ombesörjes av anhöriga.
                     Totalbelopp                                                                                  12 870 kr

Råå Kyrkogård, Kvarter II:A
59012         Skötselavgift – Askgravplats 25 år                                           12 870 kr
59014         Häll inkl.inskription, Råå                                                                9 295 kr
                     Totalbelopp                                                                                  22 165 kr
Andra gravsättningen
59015B       Inskription häll askgravplats, Råå                                                7 500 kr

Råå Kyrkogård, Kvarter III (Fullbelagd – endast andra gravsättning)
59012         Skötselavgift – Askgravplats 25 år                                          12 870 kr
Övrigt           Sten finns. Namn på sten ombesörjes av anhöriga.                   3 350 kr
                      Totalbelopp                                                                                 16 220 kr

Raus Kyrkogård, Kvarter H:A
59012         Skötselavgift – Askgravplats 25 år                                           12 870 kr
59013         Natursten med namnskylt Raus H:A                                            3 900 kr
                     Totalbelopp                                                                                   16 770 kr

Raus Kyrkogård, Kvarter H, Stilla dalar
59012        Skötselavgift – Askgravplats 25 år                                             12 870 kr
53280        1:a Inskription på befintlig ram                                                      9 295 kr
                     Totalbelopp                                                                                   22 165 kr
Andra gravsättningen

53281         2:a Inskription på befintlig ram                                                     7 500 kr

Du kan också ladda ner hela prislistan som pdf.
Prislista Gravskötsel 2023