Kostnadsförslag för skötsel och/eller annat arbete på gravplatsen

Förfrågan är inte bindande

Jag vill ha ett kostnadsförslag enligt specifikationen nedan.

Vet du inte gravplatsens beteckning (begravningsplats, kvarter, gravnummer) kan du söka upp det på www.svenskagravar.se. Sök på den gravsattas namn. 

Önskad skötsel:

Önskad avtalsform:

Beställare av kostnadsförslag (gravrättsinnehavare eller person med fullmakt):