Ett ljus på ett bord. En grå vägg i bakgrunden. Bildtext på bilden: Information om begravning med anledning av Coronapandemin.

Coronapandemin - begravning

Här hittar du information om de anpassningar som kyrkogårdsförvaltningen gör med anledning av Coronapandemin. Informationen uppdateras löpande.

Helsingborgs kyrkogårdsförvaltning anpassar begravningsverksamheten efter de beslut och riktlinjer som myndigheter och regering fastslår. Kyrkogårdsförvaltningen följer också samma restriktioner som sjukvården i hanteringen av smittad i förberedelser och genomförande av begravningar av smittade personer.

Restriktioner vid allmän sammankomst eller offentlig tillställning

Inomhus

Den 1 juli gjordes en rad anpassningar av restriktionerna som finns för att förhindra spridningen av covid-19. Från och med den 15 juli gör regeringen ytterliga vissa anpassningar. För Helsingborgs pastorat innebär det dock inga förändringar mot de som upprättades den 1 juli.

De ändrade restriktioner som regeringen beslutar om kompletteras av Folkhälsomyndighetens föreskrifter, vilket innebär vissa fortsatta begränsningar beroende på lokalens, områdets eller utrymmets förutsättningar då det fortsatt är mycket viktigt att undvika trängsel och att följa de allmänna råden.  

Här finns maxantalet beräknat för Svenska kyrkan Helsingborgs lokaler.

Utomhus

Helsingborgs begravningsplatser skiljer sig åt i storlek och för att fortsatt undvika trängsel och för att följa de allmänna råden har följande beslut tagits:
  
Vid begravningsceremoni utomhus och gravsättning får max 20 personer vistas vid gravplatsen. Ytterligare får fyra separata grupper om 20 personer tillhörande samma ceremoni vistas på närliggande ytor. Det vill säga får sammanlagt max 100 personer närvara vid ceremonin.  

 

Läs mer om folkhälsomyndighetens riktlinjer här.
Tänk på att hålla avstånd och endast närvara vid en ceremoni om du är symptomfri.

Livesända eller filma begravning

Om du som anhörig vill filma eller livesända en begravning ställer vi oss positiva till det under förutsättning att vi inför ceremonin kan förbereda både personal och övriga deltagare så att de som eventuellt inte vill vara med på bild inte heller behöver. 

Kyrkogårdsförvaltningen har ingen möjlighet att ombesörja en livesändning eller filmupptagning.

Flytta fram en begravning

Vår uppmaning och önskan är att i största möjliga mån genomföra begravningar som planerat och i nära anslutning till dödsfallet. Det handlar dels om osäkerhet kring det ökade trycket som kommer vara på begravningsverksamheten och dels om praktiska frågor kring förvaring av stoft och tillgänglighet på begravningstider framöver under en ansträngd tid.

Information om smitta till alla inblandade

Vid en begravning behöver alla inblandade få kunskap om att personen som avlidit varit konstaterad eller misstänkt smittad, från bokning hos begravningsbyrå till kontakt med Svenska kyrkans och kyrkogårdsförvaltningens personal.

En del i den informationen är en droppsymbol som tagits fram i det här syftet. Begravningsbyråerna kommer att märka kistan som en information till berörd personal på kyrkogårdsförvaltningen. 

Delaktighet i iordningställandet

Med hänvisning till myndigheters och sjukvårdens riktlinjer är det inte möjligt för anhöriga att vara delaktiga i iordningställandet inför begravningen vid konstaterad eller misstänkt Covid19-smitta. Kyrkogårdsförvaltningen kan inte tillhandahålla den skyddsutrustning som Folkhälsomyndigheten rekommenderar.

Kistöppning

Kistöppning är inte tillåten i pastoratets lokaler vid konstaterad eller misstänkt Covid19-smitta. 

Förhållningssätt vid begravningen

Precis som i andra sammanhang uppmanas både deltagare och personal på alla begravningar och sammankomster att följa de rekommendationer som gäller:

-          undvika fysisk kontakt och håll god handhygien

-          hålla avstånd

-          stanna hemma om du har förkylnings- och/eller luftvägssymtom.