Ett ljus på ett bord. En grå vägg i bakgrunden. Bildtext på bilden: Information om begravning med anledning av Coronapandemin.

Coronapandemin - begravning

Helsingborgs kyrkogårdsförvaltning följer utvecklingen av Coronapandemin och anpassar verksamheten efter de beslut och riktlinjer som myndigheter och regering fastslår. Kyrkogårdsförvaltningen följer också samma restriktioner som sjukvården i hanteringen av smittad i förberedelser och genomförande av begravningar av smittade personer. Här hittar du information om de anpassningar som kyrkogårdsförvaltningen gör. Informationen uppdateras löpande.

 

Beslut om en maxgräns på 20 personer

Den 20 november beslutade regeringen om ett undantag från den tidigare föreslagna maxgränsen för sammankomster på max 8 deltagare. Undantaget gäller för sammankomst med anledning av begravning, oavsett trosinrikting, och innebär ett maxantal på istället 20 deltagare. För Helsingborgs pastorat gäller då följande:

Från den 24 november och framåt kommer begravningar att genomföras med ett maxantal på 20 deltagare exlusive tjänstgörande. Antalet gäller även utomhus. 

Beslutet gäller samtliga begravningar i våra lokaler, oavsett ordning.

Livesända eller filma begravning

Om du som anhörig vill filma eller livesända en begravning ställer vi oss positiva till det under förutsättning att vi inför ceremonin kan förbereda både personal och övriga deltagare så att de som eventuellt inte vill vara med på bild inte heller behöver. 

Kyrkogårdsförvaltningen har ingen möjlighet att ombesörja en livesändning eller filmupptagning.

Flytta fram en begravning

Vår uppmaning och önskan är att i största möjliga mån genomföra begravningar som planerat och i nära anslutning till dödsfallet. Det handlar dels om osäkerhet kring det ökade trycket som kommer vara på begravningsverksamheten och dels om praktiska frågor kring förvaring av stoft och tillgänglighet på begravningstider framöver under en ansträngd tid.

Information om smitta till alla inblandade

Vid en begravning behöver alla inblandade få kunskap om att personen som avlidit varit konstaterad eller misstänkt smittad, från bokning hos begravningsbyrå till kontakt med Svenska kyrkans och kyrkogårdsförvaltningens personal.

En del i den informationen är en droppsymbol som tagits fram i det här syftet. Begravningsbyråerna kommer att märka kistan som en information till berörd personal på kyrkogårdsförvaltningen. 

Delaktighet i iordningställandet

Med hänvisning till myndigheters och sjukvårdens riktlinjer är det inte möjligt för anhöriga att vara delaktiga i iordningställandet inför begravningen vid konstaterad eller misstänkt Covid19-smitta. Kyrkogårdsförvaltningen kan inte tillhandahålla den skyddsutrustning som Folkhälsomyndigheten rekommenderar.

Kistöppning

Kistöppning är inte tillåten i pastoratets lokaler vid konstaterad eller misstänkt Covid19-smitta. 

Förhållningssätt vid begravningen

Precis som i andra sammanhang uppmanas både deltagare och personal på alla begravningar och sammankomster att följa de rekommendationer som gäller:

-          undvika fysisk kontakt och håll god handhygien

-          hålla ett respektfullt avstånd

-          stanna hemma om du har förkylnings- och/eller luftvägssymtom.