Helsingborgarnas psalmer

Har du skrivit, eller skulle du vilja skriva en psalm? Du kan vara med i tävlingen Helsingborgarnas psalmer, där ditt bidrag kan vara ett av några vinnare som får sin psalm arrangerad och framförd på en konsert i juni 2022. Från och med den 22 november kan du lämna in bidrag.

Om tävlingen

Kriterierna för en psalm till tävlingen är att den går att sjunga tillsammans, och att text och musik tar tillvara den mänskliga erfarenheten av tillvaron, relationen till Gud, Jesus Kristus eller anden. Eller relationen till medmänniskan och/eller Guds
skapelse. Psalmen kan vara ett uttryck för den enskildes andaktsliv, ha en pedagogisk funktion eller fungera som kulturbärare.

Vem får tävla

Du som är helsingborgare (bor, lever i eller definierar dig som  helsingborgare) och är över 16 år*. Ni kan vara en eller fler upphovspersoner till psalmen/psalmerna som skickas in. Senast den 28 februari 2022 vill vi ha ditt bidrag.

Så här gör du

Skriv en psalm med både egenskriven text och egenskriven musik. Musiken du lämnar in behöver inte vara i notskrift, det kan också vara en inspelad melodi.

Steg 1 - Fyll i formuläret på den här sidan med dina kontaktuppgifter. När du fyllt i dessa blir du skickat till en sida för steg 2.

Steg 2 - bifoga ditt material på den sida du landar på efter du fyllt i formuläret. Du lämnar in din både text (i word- eller pdf-format) och musik (som mp3-fil eller som notskrift eller arrangemang).

Vad händer sen?

En jury kommer att titta och lyssna på de inskickade bidragen. Det görs anonymt, alltså att juryn inte kommer veta vem som har skrivit vilket bidrag.  Under april månad kommer de utvalda bidragens upphovspersoner att bli kontaktade för att planera för konserten i juni. Musiker från Svenska kyrkan Helsingborg kommer att vara behjälpliga för att arrangera och öva in psalmerna med körer alternativt solister till konserten i juni.

Lycka till!
*Det står från 18 år i julnumret av Amos, men det är ändrat till från 16 år.

Genom att kryssa i nedanstående garanterar du att du har skrivit den text och musik du skickar in, dvs att mitt verk inte gör intrång i någon annans upphovsrätt. Du samtycker också till att Svenska kyrkan Helsingborg får behandla dina inlämnade personuppgifter för att kunna genomföra tävlingen Helsingborgarnas psalmer.

Upphovspersonerna till de vinnande bidragen måste ge sitt samtycke till att Svenska kyrkan Helsingborg får framföra bidraget på offentliga konserter i Svenska kyrkans regi samt publicera verket i lämpliga kanaler. Det utgår ingen ersättning för vinnande bidrag.