Foto: Linda Gustafsson

Gudstjänster och andakter från Svenska kyrkan Helsingborg

Svenska kyrkan Helsingborg filmar en del av de gudstjänster vi firar i våra kyrkor. Dessa gudstjänster läggs ut på denna sida tillsammans med förinspelade andakter och predikningar.

Söndag 17 januari - Livets källa

Andakt från S:ta Maria kyrka med präst Cecilia Karlén och musiker Boel Videke.

Söndag 10 januari - Hjärtats längtan

Radiogudstjänsten från Allhelgonakyrkan på Råå med temat Hjärtats längtan bygger på musik tonsatt av Camilla Voigt. 

Nyårsdagen 1 januari 2021 - I Jesu namn

En andakt om miljön från S:ta Maria kyrka med kyrkoherde Kristian Lillö och musiker John Perry.

Juldagen 25 december - Jesu födelse

Jullight med medarbetare och ungdomar från Maria församling. Andakten är inspelad i S:ta Maria kyrka.

Julafton 24 december - krubbegudstjänst

Från livesändningen på julaftons krubbegudstjänst i Gustav Adolfs kyrka.

Fjärde söndagen i advent - Herrens moder

Andakt från S:ta Anna kyrka med präst Björn Pernrup och musiker Boel Videke.

Söndag 3:e advent - Bana väg för herren

Andakt från Gustav Adolfs kyrka. Carina Sandman Andersson, diakon, Anna Ellysdotter, präst, Mia Malmlöv, musiker.

Söndag 2:a advent - Guds rike är nära

Andakt från Allhelgonakyrkan med medarbetare från Raus församling.

Söndag 29 november - 1 advent

Mässa från S:ta Anna kyrka. Präst: Anne Westin och Inga-Lill Karlsson. Musiker: Maria Falkfors Nielsen och Boel Videke, Ingemar Einarsson, trumpet.

Söndag 22 november - Domsöndagen

Andakt från S:t Olofs kyrka med präst Björn Gustavsson, musiker Ilse Stegö Stala, sång Sofie Kowalczyk och Magnus Wittgren samt Johannes Elmberg på trombon..

Psaltaren 139 "Vad är det att vara människa?"

Existentiella reflektioner över Psaltaren 139
med Lennart Belfrage, psykolog och teol dr i religionspsykologi
Musiker: Marie Nanor, Anna Thorstensson och Josefin Åkerberg

Söndag 15 november - Vaksamhet och väntan

Söndagens andakt kommer från Elinebergskyrkan med musiker Marie Nanor, Anna Thorstensson och Josefine Åkerberg. Präst är Astrid Itzigehl. Temat är Vaksamhet och väntan.

Söndag 8 november Frälsningen

Andakt från S:ta Anna kyrka. Präst Anne Westin, musiker Maria Falkfors Nielsen. Musik: Liebster Jesu, wir sind hier av Johann Sebastian Bach.

Lördag 31 oktober Allhelgonadagen 

Live från Allhelgonakyrkan. Präst Per-Olof Andersson, diakon Liz Hamark, musiker Marie Nanor och Joachim Olsson.

Söndag 1 november Alla själars dag

Andakt från Den Gode Herdens kyrka. Präst Tova Nordsjö, musik av diakonerna Annika Westerlund och Thomas Bengtsson samt musiker Marianne Ivarsson.

Söndag 25 oktober Att leva tillsammans

Andakt från S:ta Maria kyrka med diakon Anette Wiklund, musiker Nils Tykesson och textläsning Annika Lindfors.

Söndag 18 oktober Trons kraft

Andakt från Gustav Adolfs kyrka med diakon Thomas Bengtsson och Helsingborgs Motettkör under ledning av Ilze Stegö Stala.

Söndag 11 oktober Tacksägelsedagen

Andakt från köket med präst Frida Einarsson, församlingspedagog Pernilla Lundström, musiker Åsa Arvidsson och medarbetare i Raus församling.

söndag 27 september ”änglarna”

Andakt från S:t Anna kyrka med präst Cecilia Karlén och musik av Boel Videke.