Altare Mariakyrkan

Gudstjänster och andakter från Svenska kyrkan Helsingborg

Svenska kyrkan Helsingborg filmar en del av de gudstjänster vi firar i våra kyrkor. Dessa gudstjänster läggs löpande ut på denna sida tillsammans med förinspelade andakter och predikningar för varje vecka under våren och sommaren.

Söndag 18 oktober Trons kraft

Andakt från Gustav Adolfs kyrka med diakon Thomas Bengtsson och Helsingborgs Motettkör under ledning av Ilze Stegö Stala.

Söndag 11 oktober Tacksägelsedagen

Andakt från köket med präst Frida Einarsson, församlingspedagog Pernilla Lundström, musiker Åsa Arvidsson och medarbetare i Raus församling.

söndag 27 september ”änglarna”

Andakt från S:t Anna kyrka med präst Cecilia Karlén och musik av Boel Videke.

söndag 27 september ”Döden och livet”

Andakt från Gustav Adolfs kyrka med präst Sofija Pedersen Videke och musik av Sofie Kowalczyk, Magnus Wittgren och Sofia Pedersen Videke.