Förtroendevalda kyrkorådet 2018-2021

Kyrkorådet är styrelse i Helsingborgs pastorat och fattar beslut inom de ramar för mål och inriktning som kyrkofullmäktige satt upp. Kyrkorådets uppgift är att ta fram budget, säkerställa att den efterlevs och följa upp verksamheten. Kyrkorådet ansvarar också för pastoratets ekonomiska förvaltning.

Ordförande

Aina Modig Lindell (S)

Vice ordförande

Sam Lilja (BA)

Ledamöter

Kristian Lillö, kyrkoherde

Arbetarepartiet Socialdemokraterna
Jan-Olof Rosenberg (S)
Thomas Augustsson (S)

Borgerligt alternativ
Sven Rosenkvist (BA)

Sverigedomokraterna
Dag Sundius (SD)
Petri Kaldjärv (SD)

Centerpartiet
Johan Vesterlund (C)

Ersättare

Clarita Larsen (S)
Britt Olsson (BA)
Fleming Hansen (SD)
Fredrik Sievert (FK)