Förtroendevalda församlingsråden 2018-2021

De fyra församlingarna har varsitt församlingsråd som fungerar som styrelse. Kyrkorådet utser församlingsråden efter att kandidater har nominerats i församlingarna. Församlingsråden ska utföra de uppgifter som anges i kyrkoordningen och i församlingsinstruktionen samt de övriga uppgifter som kyrkorådet beslutar.

Maria församling

Christian Stråhlman (ordförande)
Andreas Itzigehl
Eva Lassen
Ingrid Lyckefors
Kenneth Karlsson
Gunilla Åkesson

Ersättare
Mats Andersson
Frances Griffiths
Amanda Ring

Gustav Adolfs församling

Bengt Igelström (ordförande)
Margareta Forssell
Maria Unosson
Mats Nilsson
Bertil Fredriksson
Janet Nordqvist

Ersättare
Christina Voss-Wikström
Lars Ling
Izabella Malmström

Raus församling

Marianne Christensen (ordförande)
Mona Axelsson
Margareta Bengtsson
Sven Wittgren
Göran Kinnhov
Christer H Persson

Ersättare
Johan Vesterlund
Peter Unosson

Filborna församling

Siv Nilsson (ordförande)
Anita Winberg
Christer Persson
Christer Lind
Vibeke Bengtsson
Charlotte Persson


Ersättare
Lizzie Tufvesson Torres
David Giese
Maaria Asp