Föreläggande gällande vanvårdade gravar

Enligt reglerna i begravningslagen (7 kap. § 3) åligger det gravrättsinnehavaren att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick. Vid besiktning av gravplatser på kyrkogårdarna i Helsingborg under maj och september 2019 har ett antal gravplatser ansetts vara vanvårdade.