Föreläggande gällande vanvårdade gravar

Enligt reglerna i begravningslagen (7 kap. § 3) åligger det gravrättsinnehavaren att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick. Vid besiktning av gravplatser på begravningsplatserna i Helsingborg under perioden maj till september 2022 har ett antal gravplatser ansetts vara vanvårdade.

Gravrättsinnehavare föreläggs härmed enligt beslut 2022-10-06 Dnr: 8.1-BV-2022-0910 att inom ett år sätta graven i stånd.

Om inte vanvården avhjälps – det vill säga gravplatsen satts i stånd – senast 2023-10-13 kan gravrätten gå förlorad genom att den förklaras förverkad i enlighet med reglerna i begravningslagen, 7 kap 33 §, och därmed återtas.

Är ni missnöjd med detta beslut kan det skriftligen överklagas hos Länsstyrelsen. Skrivelsen skickas till Helsingborgs kyrkogårdsförvaltning, Romares väg 40, 254 51 Helsingborg. Skrivelsen ska ha inkommit senast den 2022-11-04, annars kan överklagandet inte prövas.

Se följande förteckning över gravar som behöver sättas i stånd.

 

Donationskyrkogården

Gravplatsnummer
DonVIII 0015-18
DonX 0016-19
DonX 0046-48
 

Nya kyrkogården

Gravplatsnummer
NyaA 0231C1,231C2
NyaB 0585-587
NyaI 0639-640
NyaIII 1317
 

Krematoriekyrkogården

Gravplatsnummer
Kre11 0063
Kre17:B 0053
Kre18:D 0011
Kre21 0021
Kre21 0034
Kre21 0068
Kre23 0345
Kre24 0241
KreÖST:U 0269
KreÖST:U 0418
KreÖST:U 0444
 

Pålsjö kyrkogård

Gravplatsnummer
PÅLIX 0325-326
PÅLXIV 0045-46
PÅLXIV 0128
PÅLXIV 0881-883
PÅLXVI 0099
PÅLXVII 0057-58