Svenska kyrkan Helsingborg

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Helsingborg Besöksadress: S. Storgatan 22, 25223 Helsingborg Postadress: BOX 1453, 25114 HELSINGBORG Telefon: +46(42)189000 E-post till Svenska kyrkan Helsingborg Webbplats

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Filborna församling

För alla som bor och vistas här vill vi vara en öppen, välkomnande och närvarande kyrka buren av tillit, livsmod och hopp. Vi vill vara öppna för samtal om tro och livets viktiga frågor och att människor ofta skall möta evangeliet om Jesus Kristus.


Filborna församling bildades 1977 genom en utbrytning ur Maria församling. I församlingen finns Den Gode Herdens kyrka, som invigdes 1984.

Gudstjänstlivet

I Den Gode Herdens kyrka firas olika typer av gudstjänster för att nå människor i livets olika stadier: högmässa, söndagsgudstjänst, gudstjänst med små och stora, morgonmässa, musikgudstjänst, konserter och temagudstjänst med miljö- och rättvisetema. Kyrkvärdar och även andra personer berikar gudstjänsterna med att aktivt ta del med läsningar, bön, ljuständning och dramatiseringar.

Församlingen i närområdet

Vi är representerade i i olika nätverk där bostads- och hyresrättsföreningar, biblioteket, sociala teamet, skolorna, fritidsförvaltning och föreningar av olika slag deltar. Där är vi alla engagerade för att bostadsområdena ska kännas trygga och attraktiva att bo i. Barn- och ungdomsarbetet har samarbete med skolor och förskolor där det kristna budskapet tydliggörs. 

Miljö och hållbarhet

Församlingen är miljödiplomerad använder rättvisemärkta ingredienser till exempelvis bakning. Dessutom arbetar vi med solidariskt altarbord med egenodlade blommor.


Hitta våra aktiviteter

Filborna församling är en del av Svenska kyrkan Helsingborg.
Vill du sjunga i kör? Vara med i en samtalsgrupp? Ägna dig åt bibelstudier? Engagera dig som frivillig? I menyn till vänster finns all verksamhet i Svenska kyrkan Helsingborg. Där hittar du våra körer, öppna förskolor,  verksamheter för vuxna, information om konserter, adresser till våra medarbetare och mycket mer.

Filborna församlingsexpedition

Svenska kyrkan Helsingborg